Monteringsvejledning MATRIX Stikkontakt

Advarsel! Husk at afbryde strømmen inden arbejdet påbegyndes. Kun autoriserede el-installatører må udføre nye installationer. Hvis montagen består i at udskifte en eksisterende stikkontakt med [...]

Kan jeg få en 1 modul intelligent stikkontakt?

Nej, der er ganske ikke plads til elektronik i stikkontakt med størrelsen 1 modul, når sikkerhedsafstandene til de strømførende dele skal overholdes. Derfor kan du kun få 1½ modul MATRIX [...]