fbpx
 In
Advarsel! Husk at afbryde strømmen inden arbejdet påbegyndes. Kun autoriserede el-installatører må udføre nye installationer. Hvis montagen består i at udskifte en eksisterende stikkontakt med jord, må dette gerne udføres som gør-det-selv arbejde.

 

Kabling

Fasetilsluting (L), nulleder (N) og jord () tilsluttes i henhold til diagrammet. Klemmer med samme markering er tilsluttet internt og kan bruges til kabelsløjfer.

N.B.! Klemrækken kan afmonteres, se mærkning.


Montage/Afmontage af ledere

Lederen må være maks. 2,5 mm2, og afisoleres 9-10 mm. Ved montage skal faste ledere blot presses ind i klemrækken. Ved bløde ledere presses en ligekærvet skruetrækker, 3 mm kærv, mod klemmens udløser mens lederen skubbes helt ind. Ved afmontage skal udløseren ligeledes benyttes.

Afmontage af front

For at montere/afmontere skal fronten afmonteres. Dette gøres ved at skubbe den løs med en ligekærvet skruetrækker ved punkt (d) og tilsvarende i modsatte side.

 

Afmontage i ramme

Afmonteres fra en ramme ved at skubbe den ud ved punkterne (e) og (f) med en ligekærvet skruetrækker.

Indmelding/udmelding

SmartStart: Kan indmeldes i et Z-Wave-netværk ved at scanne Z-Wave QR-koden (qr) under afdækningen. Brug en controller med SmartStart-indmelding.
Klassisk inklusion: Kan indmeldes i et Z-Wave-netværk ved at trykke på knappen (i) én gang med et ikke-ledende objekt. LED’en vil begynde at blinke.

Gendan fabriksindstillinger

Fabriksindstillinger gendannes ved at trykke på knappen (i) og holde den inde i mindst 10 sekunder.