fbpx
 In Associationer, Fibaro Home Center 2, Matrix ZDB, Tilføj/fjern enhed, Vejledninger

MATRIX associering til Fibaro Home Center

For at få brugerinterfacet i Fibaro Home Center (HC) til at vise det fysiske tilstandsskift fra lysdæmperenheden i MATRIX skal HC lægges ind i den rigtige associeringsgruppe i MATRIX. Der gøres følgende:

Trin:

1

Find rodenheden, som er den, der ligger helt til venstre i enhedstræet:

2

På rodenheden vælges fanebladet: Advanced.

3

Advanced siden klikkes der på knappen Angiver associering (Setting Association på engelsk).

4

Herefter vises en dialog for den valgte logiske enhed (Endpoint 0) med 14 associeringsgrupper, der er mulighed for at tilknytte enheder i:

Grupperne vælges ud fra hvilken type af meddelelse man ønsker, der skal sendes til den enhed, der knyttes i associeringsgruppen. Hver gruppe sender hver sin type af meddelelser:

Gruppe 1: Lifeline meddelelser – skal altid sættes til Controller adressen (typisk adresse 1), det gør HC automatisk, men sætter det som en Single Channel associering, hvilket ikke er korrekt. Bør ændres til en Multi Channel associering.

Gruppe 2: Basic Report meddelelser for knap 1 (kan f.eks. bruges ved korrespondance opsætning mellem flere MATRIX enheder).

Gruppe 3: Binary Switch meddelelser for knap 1.

Gruppe 4: Multilevel Switch meddelelser for knap 1.

Gruppe 5 (2): Basic Report meddelelser for knap 2 (kan f.eks. bruges ved korrespondance opsætning mellem flere MATRIX enheder).

Gruppe 6 (3): Binary Switch meddelelser for knap 2.

Gruppe 7 (4): Multilevel Switch meddelelser for knap 2.

Gruppe 8 (2): Basic Report meddelelser for knap 3 (kan f.eks. bruges ved korrespondance opsætning mellem flere MATRIX enheder).

Gruppe 9 (3): Binary Switch meddelelser for knap 3.

Gruppe 10 (4): Multilevel Switch meddelelser for knap 3.

Gruppe 11 (2): Basic Report meddelelser for knap 4 (kan f.eks. bruges ved korrespondance opsætning mellem flere MATRIX enheder).

Gruppe 12 (3): Binary Switch meddelelser for knap 4.

Gruppe 13 (4): Multilevel Switch meddelelser for knap 4.

Gruppe 14 (2): Basic Report for lysdæmper enhed (bruges hvis lysdæmperen også styres af en anden MATRIX enhed, så den får tilsendt den aktuelle tilstand på lysdæmperen når den ændres).

5

For at få HC til korrekt at vise, når knapperne på MATRIX benyttes, skal man have MATRIX til at sende Lifeline meddelelser til HC via Multi Channel Så man klikker på Group 1 og flytter fluebenet fra kolonnen S til kolonnen M ud for Home Center 2.

6

Nu vil HC straks vise status på MATRIX Dimmer enheden, når man aktiverer den fysiske kontakt på MATRIX enheden.

Har du brug for hjælp?

Har du brug for hjælp til dit Logic Group smart home, så kontakt vores elektriker og smart home-specialist

Direkte e-mail: nhy@logic-group.com

NICKLAS HYLLEBERG+45 21 89 53 43