fbpx
 In Fibaro Home Center 3, Konfigurationsparametre, Matrix ZDB, Scener, Vejledninger

Når du sætter associationer op i korrespondance med for eksempel MATRIX betjeningstryk, vil du måske opleve, at flere Z-Wave enheder ikke kan sende Basic Report. Det vil sige, de kan ikke uden videre fortælle, at deres status er ændret, når de styres fra flere forskellige taster og scener. Derfor kan man komme ud for at skulle trykke to gange for at få MATRIX-tasten til at udføre den rette kommando. Dette gælder fx Fibaro Power Plug og Relay Switch. Herunder kalder vi enheden, der ikke kan sende Basic Report, “enheden”.

Det er der flere løsninger på – vi anbefaler løsning 3. Vælg din måde at løse det på, og fold nedenstående vejledning ud. Vi bruger MATRIX ZDB, Fibaro Relay Switch og Fibaro Home Center 3 i eksemplerne.

1: Ren scene: Sæt MATRIX-tasterne op til at styre enheden, som ikke har basic report, med en toggle-scene. Dette er meget enkelt og vil uden videre virke i korrespondance, men vil ikke fungere, hvis Home Centret er slukket eller nede. Denne metode vil kun fungere ON/OFF og ikke med lysdæmpere.

1: Ren scene

Lav en ny Block-scene og sæt MATRIX-tasterne op til at styre enheden med toggle.

På venstre side vælger du de taster, der skal styre enheden, med et “or” imellem. På højre side vælger du enheden.

MATRIX Q tast 4 eller MATRIX A tast 2 vil her toggle relæmodulet B

2: Kombination af scene og association: Sæt MATRIX op med associationer til enheden, der skal styres, og opret to scener, der henholdsvis tænder og slukker for de MATRIX-taster, der styrer enheden. Dette vil være stabilt i og med, at der altid vil være en mulighed for at tænde og slukke for lyset, men korrespondancen vil ikke virke, hvis Home Centret er slukket eller nede. Denne metode vil også kunne fungere med lysdæmperenheder, såsom Fibaro Dimmer 2.

2: Kombination af scene og association

Sæt MATRIX op med associationer til enheden, der skal styres, og opret to scener, der henholdsvis tænder og slukker for de MATRIX-taster, der styrer enheden. Her skal parameter 19, 27, 35 eller 43 sættes til 1 for de taster, der styrer enheden. (altså 19 for tast 1, 27 for tast 2, 35 for tast 3 og 43 for tast 4).

Følg trin-for-trin guiden herunder for at bruge denne metode.

1

I eksemplet her er det MATRIX A tast 2 og MATRIX Q tast 4, der begge styrer et relæmodul ved navn B: lys (rodenhed nr. 143). Disse to associationer alene vil føre til, at man skal trykke to gange, hvis man bruger begge taster til styring af relæmodulet.

 

MATRIX A endpoint 2 sender Binary Set (gruppe 3) til relæmodul B

 

 

Matrix Q endpoint 4 sender Binary Set (gruppe 3) til relæmodul B

2

Vi skal lave en scene, der slukker tasterne, når relæmodulet slukker.

Lav en ny scene.

Venstre side:

 1. Vælg single device
 2. Vælg rum og det modul, der ikke kan sende basic report.
 3. Vælg “State” og “==”
 4. “Turned Off”

Højre side:

 1. Vælg group device
 2. Vælg Color Controller
 3.  Vælg de taster, der styrer enheden i venstre side – her bruger vi dem til LED-styring.
 4. “Turn Off”

3

Lav en ny scene, og gentag trin 2, hvor der i stedet for “Turned off” skal stå “Turned on” i begge sider.

4

Det sidste, vi skal gøre, er at sætte parametrene 19, 27, 35 eller 43 til 1 for de MATRIX-taster, der styrer relæmodulet. Her vises det for MATRIX A. Det samme skal gøres for MATRIX Q.

 

Parameter 19, 27, 35 og 43 sættes til 1. For MATRIX A er det i eksemplet her parameter 27, der skal sættes, og for MATRIX Q er det parameter 43.

Når disse parametre sættes, angiver man, hvordan indgående Binary Switch Set meddelelser styrer de fire taster.

 • Parameter 19 gælder for tast 1
 • Parameter 27 gælder for tast 2
 • Parameter 35 gælder for tast 3
 • Parameter 43 gælder for tast 4

Når disse sættes til 1, vil Binary Switch Set meddelelser styre den aktuelle status for kontaktfunktionen, samtidig med LED’en i tasten.

Nu er de to taster i korrespondance med enheden.

3: Ren association: Vælg en “master” MATRIX-tast, der styrer enheden, og sæt de andre taster til kun at kommunikere med master-tasten. Her skal master-tasten så sende Basic Report ud til de andre taster. Dette er helt enkelt og vil virke, uden at Home Centret er tændt – og det vil også kunne fungere med lysdæmperenheder, såsom Fibaro Dimmer 2.

3: Ren association

Vælg en “master” MATRIX-tast, der styrer enheden og sæt de andre taster til kun at kommunikere med master-tasten. Her skal master-tasten så sende Basic Report ud til de andre taster, da den nu repræsenterer enheden. Her skal parameter 19, 27, 35 eller 43 sættes til 2 for den master-tast, der styrer enheden.

Husk! Vælg kun én master pr. enhed, der skal laves korrespondance til, da Z-Wave netværket ellers vil kunne gå i baglås.

1

I eksemplet her er det MATRIX A tast 2 og MATRIX M tast 2, der begge skal styre et relæmodul ved navn B:lys (B:master). Kun MATRIX M tast 2 associeres til B:lys:

MATRIX M endpoint 2 sender Binary Set (gruppe 3) til relæmodul B

2

Nu skal MATRIX A tast 2 associeres til MATRIX M tast 2:

MATRIX A endpoint 2  sender Binary Set (gruppe 3) til M:Knap 2

3

Nu er det stadig kun MATRIX M tast 2, der vil kunne styre relæmodulet. Det skyldes, at parameteren, der styrer, hvordan Binary Set kommandoer skal opfattes, skal sættes til 2, så meddelelser fungerer, som hvis der blev tændt/slukket på kontakten.

 • Parameter 19 gælder for tast 1
 • Parameter 27 gælder for tast 2
 • Parameter 35 gælder for tast 3
 • Parameter 43 gælder for tast 4

Derfor sættes parameter 27, der svarer til tast 2, til værdien 2.

Parameter 27 sættes til 2

4

Nu er der kun tilbage at sørge for, at M:Knap 2 sender sin status ud til A:Knap 2, så der er korrespondance imellem tasterne.

MATRIX M endpoint 2 sender Basic Report (gruppe 2) til MATRIX A endpoint 2

Nu er der korrespondance mellem de to taster. Hvis du vil slukke for enheden i fx en sluk-alt scene, skal du slukke for master-tasten, her MATRIX M tast 2 (altså ikke enheden). Ellers vil du næste gang, du tænder på tasten, skulle trykke to gange.