fbpx
 In Automation, Fibaro Home Center 3, Scener, Vejledninger

Denne guide er til Fibaro Home Center 3.

1 stk lysstyring: Her er anvendt en MATRIX ZDB.

1 stk dørsensor: Her er der anvendt en Sensative Strip.

Lyset tænder i entréen, når døren åbnes, men kun når det er mørkt – altså efter solnedgang og før solopgang.

Lyses slukkes efterfølgende efter x minutter (10 minutter i denne guide).

Trin:

1

Vi skal først oprette en global variabel.

Denne kaldes SunStatus

Globale variabler findes under General og Variables

Opret en variable, der indeholder følgende to foruddefinerede parameter.

Dag og Nat

2

Vi skal nu oprette to scener, der skifter SunStatus variablen ved henholdsvis solnedgang og solopgang.

Opret en scene med navnet SunStatusSceneNight, der indeholder ”At Sunset” som trigger, og variablen SunStatus sættes til Nat.

Opret endnu en scene med navnet SunStatusSceneDay, der indeholder ”At Sunrise” som trigger, og variablen SunStatus sættes til Dag.

3

Nu skal den sidste scene oprettes. Du kan kalde den ” Tænd Lys Entre”

Trigger i denne guide er en dørsensor.

Den hedder i dette eksempel ”x14x: hoveddør”

4

For at sikre at lyses kun tændes, når det er skumring og mørkt, opretter vi en OG(AND) funktion, der benytter variablen ”SunStatus”, som vi oprettede tidligere.

5

Nu skal vi vælge Actions.

Du skal vælge det lys, du vil tænde. I dette eksempel hedder lyset ”B1:Spots:v/Hoveddør”.

Action indeholder to trin.

  1. Tænd lyset
  2. Vent 10 minutter, og sluk lyset

Den samlede automation ser sådan ud.

I eksemplet er der lagt en ekstra feature ind, der sender en pushbesked til Fibaro-appen om, at ”Hoveddøren åbnes” . Dette kræver, du har installeret Fibaro-appen på din telefon, og den igen er logget på dit home center.