fbpx
 In Baggrundslys, Fibaro Home Center 2, Konfigurationsparametre, Matrix ZDB, Matrix ZRB, Vejledninger

Som default lyser tangenterne med 5 % styrke i slukket tilstand. Hvis du ønsker at have slukkede LED’er, fx i soveværelset, kan dette indstilles med parametrene:

  • Konfigurationsparameter #23 for knap 1
  • Konfigurationsparameter #31 for knap 2
  • Konfigurationsparameter #39 for knap 3
  • Konfigurationsparameter #47 for knap 4

Nedenfor er der en vejledning om, hvordan man indstiller en konfigurationsparameter.

Trin:

1

Find configuration-afsnittet. Det er ligegyldigt, hvilken EndPoint-enhed der vælges, da konfigurationsparametrene er globale for hele MATRIX-enheden.

2

Indtast 23 i feltet Number og 0 i feltet Desired value. Da parameter 23, 31, 39 og 47 er 4 byte-parametre, skal Data Type-feltet ændres til 4d.

3

Tilføj de tre næste parametre. Desired value defineres som 0, og data type ændres til 4d.

4

Klik på disketteikonet i højre side af billedet for at gemme konfigurationen i MATRIX.

Tast evt. F5 eller refresh for at få opdateret HC-interfacet.

Lyset i MATRIX vil nu slukke, næste gang en knap aktiveres.