fbpx
 In Associationer, Fibaro Home Center 2, Matrix ZDB, Tilføj/fjern enhed, Vejledninger

For at få brugerinterfacet i Fibaro Home Center (HC) til at vise det fysiske tilstandsskift fra lysdæmperenheden i MATRIX skal HC lægges ind i den rigtige associeringsgruppe i MATRIX. Der gøres følgende:

Trin:

1

Find rodenheden, som er den, der ligger helt til venstre i enhedstræet:

2

På rodenheden vælges fanebladet: Advanced.

3

Advanced siden klikkes der på knappen Angiver associering (Setting Association på engelsk).

4

Herefter vises en dialog for den valgte logiske enhed (Endpoint 0) med 14 associeringsgrupper, der er mulighed for at tilknytte enheder i:

Grupperne vælges ud fra hvilken type af meddelelse man ønsker, der skal sendes til den enhed, der knyttes i associeringsgruppen. Hver gruppe sender hver sin type af meddelelser:

Gruppe 1: Lifeline meddelelser – skal altid sættes til Controller adressen (typisk adresse 1), det gør HC automatisk, men sætter det som en Single Channel associering, hvilket ikke er korrekt. Bør ændres til en Multi Channel associering.

Gruppe 2: Basic Report meddelelser for knap 1 (kan f.eks. bruges ved korrespondance opsætning mellem flere MATRIX enheder).

Gruppe 3: Binary Switch meddelelser for knap 1.

Gruppe 4: Multilevel Switch meddelelser for knap 1.

Gruppe 5 (2): Basic Report meddelelser for knap 2 (kan f.eks. bruges ved korrespondance opsætning mellem flere MATRIX enheder).

Gruppe 6 (3): Binary Switch meddelelser for knap 2.

Gruppe 7 (4): Multilevel Switch meddelelser for knap 2.

Gruppe 8 (2): Basic Report meddelelser for knap 3 (kan f.eks. bruges ved korrespondance opsætning mellem flere MATRIX enheder).

Gruppe 9 (3): Binary Switch meddelelser for knap 3.

Gruppe 10 (4): Multilevel Switch meddelelser for knap 3.

Gruppe 11 (2): Basic Report meddelelser for knap 4 (kan f.eks. bruges ved korrespondance opsætning mellem flere MATRIX enheder).

Gruppe 12 (3): Binary Switch meddelelser for knap 4.

Gruppe 13 (4): Multilevel Switch meddelelser for knap 4.

Gruppe 14 (2): Basic Report for lysdæmper enhed (bruges hvis lysdæmperen også styres af en anden MATRIX enhed, så den får tilsendt den aktuelle tilstand på lysdæmperen når den ændres).

5

For at få HC til korrekt at vise, når knapperne på MATRIX benyttes, skal man have MATRIX til at sende Lifeline meddelelser til HC via Multi Channel Så man klikker på Group 1 og flytter fluebenet fra kolonnen S til kolonnen M ud for Home Center 2.

6

Nu vil HC straks vise status på MATRIX Dimmer enheden, når man aktiverer den fysiske kontakt på MATRIX enheden.

To make the user interface in Fibaro Home Center (HC) show the physical changes in state of the light dimmer in MATRIX, it must be associated correctly in HC. Do the following:

Step:

1

Find the root device which is to the left in the devices list. Click on the root device.

2

In the root device, choose the tab Advanced.

3

In the Advanced tab, scroll down and click on the button Setting association.

4

This will open up a dialogue window for the chosen logical unit (Endpoint 0) with 14 association groups, each with the possibility of connecting devices.

Each group represent a type of message. The message will be send from the Root Device (or other chosen device) to the device selected in the association group list.

The groups and types of mesages are listed below. Numbers in brackets are the corresponding numbers shown when selecting Setting Association for Endpoint 1-4.

Group 1: Lifeline messages – always set to the Controller address (often address 1). HC does this automatically, but as a Single Channel association. This is not correct and must be corrected to a Multi Channel association, see the following steps.

Group 2: Basic Report messages for pushbutton 1 (e.g. used in multiway switching between several MATRIX units).

Group 3: Binary Switch messages for pushbutton 1.

Group 4: Multilevel Switch messages for pushbutton 1.

Group 5 (2): Basic Report messages for pushbutton 2 (e.g. used in multiway switching between several MATRIX units).

Group 6 (3): Binary Switch messages for pushbutton 2.

Group 7 (4): Multilevel Switch messages for pushbutton 2.

Group 8 (2): Basic Report for pushbutton 3 (e.g. used in multiway switching between several MATRIX units).

Group 9 (3): Binary Switch messages for pushbutton 3.

Group 10 (4): Multilevel Switch messages for pushbutton 3.

Group 11 (2): Basic Report messages for pushbutton 4 (e.g. used in multiway switching between several MATRIX units).

Group 12 (3): Binary Switch messages for pushbutton 4.

Group 13 (4): Multilevel Switch messages for pushbutton 4.

Group 14 (2): Basic Report messages for dimmer device (use if the dimmer is also controlled by another MATRIX device so it receives the actual dimmer state when changed).

5

IMPORTANT! Get MATRIX to send Lifeline messages to HC through Multi Channel to show correct status in HC when the dimmer and pushbuttons of MATRIX are used. Click on Group 1 and move the checkmark from the column S to the column M in the Home Center 2 row.

6

HC will now immediately know the correct status of the MATRIX Dimmer device, when activating the physical switch on the MATRIX pushbutton.