In Associationer, Fibaro Home Center 2, Fibaro Home Center Lite, Matrix ZDB, Matrix ZRB, Vejledninger

Her vil vi vise hvordan du laver en korrespondanceopsætning mellem to MATRIX enheder (herfra kaldet A og B), altså hvordan du styrer den samme lyskilde fra to forskellige enheder. Vi viser hvordan vi får knap 2 i enhed A til at kontrollere og vise status for lyskilden i B, samtidig med at knap 1 i enhed B også kontrollerer og viser status for lyskilden.

Hvis du vil forstå baggrunden for associationsgrupperne, kan du tage et kig på denne vejledning:

Vi ønsker en sammenkobling mellem A og B, som vi visualiserer med enhedstræerne herunder:

Der er altid to muligheder for at åbne associationsgrupperne – fra Masterenheden (til venstre) eller fra de relevante Slaveenheder (dem der er markeret med orange og grønne bokse). Her viser vi hvordan man gør fra slaveenhederne.

Trin:

1

Vi starter med at lave en Multilevel Switch kommando fra A til B (orange streg i illustrationen). Vi går til Devices/Enheder og klikker på en af de logiske enheder for tryk 2. I vores system ovenover har vi både Tryk 2 og Tryk 2 LED som repræsenterer Endpoint 2 (altså knap 2).

2

Fra Enhedens side vælger vi Advanced -> Setting Association / Avanceret -> Angiver Associering

3

Da det er en lysdæmper, skal vi vælge den associeringsgruppe der understøtter multilevel switch kommandoer. I dette tilfælde er det gruppe 4.

4

Vi sætter hak i den lysdæmper, der skal styres, altså den der her hedder B:Spot. Hakket skal sættes i den højre kolonne (M) da det er en Multi channel association.

5

Mens vi er herinde, så kontrollerer vi lige at vi har sat hak i M-kolonnen på Home Centeret for Endpoint 0 Group 1. Det er vigtigt for at lysdæmperen virker korrekt.

6

Klik Save. Dette kan godt sætte nogle Fibaro Home Centre på overarbejde, så hav tålmodighed og klik kun på Save én gang.

7

For at Knap 2 på A skal kende status på den lampe, den styrer, så skal der yderligere sendes en Basic Report fra lysdæmperen til Knap 2 (grøn pil i illustrationen). Så vi går tilbage til Devices/Enheder og klikker på Endpoint 5 i enhed B, altså den der hedder B:Spot.

8

Igen vælger vi Advanced -> Setting Association / Avanceret -> Angiver Associering

9

Bemærk at for Endpoint 5 enheden er der kun to associationsgrupper. Det er fordi den kun kan sende Lifeline og Basic Report beskeder. Da vi vil sende Basic Report beskeder vælger vi gruppe 2. Vi sætter hak i A:Tryk 2 i M kolonnen, hvilket automatisk også sætter hak i A:Tryk 2 LED.

9

Vi kontrollerer også for denne enhed om vi har sat hak i M-kolonnen på Home Centeret for Endpoint 0 Group 1.

10

Klik igen Save. Hav tålmodighed. Vent evt. 15 minutter med at teste funktionen af.

Nu vil der være korrespondanceopsætning mellem A og B!