In Automation, Grafiske Blokscener, Konfigurationsparametre, Matrix ZDB, Matrix ZRB, Scener, Vejledninger

MATRIX ZDB5100 har mange muligheder for konfiguration og tilpasning til det enkelte behov. Ét af disse er muligheden for dynamisk at styre lysdioderne, så de kan sættes til forskellige farver og styrker i tændt og slukket tilstand, direkte styring samt blink ved alarm i forbindelse med en Scene.

I kapitel 5 i brugermanualen står beskrevet hvordan de forskellige bits bruges i varmhvid styringen. Herunder følger en udførlig beskrivelse af hvordan dette giver sig til udtryk i Fibaro Home Center.

Tabel:

FUNKTION BIT # VÆRDI
Blink 7 128
Sluk status 6 64
Tænd status 5 32
Direkte styring 4 16
Tid for blinkfrekvens i 0,1 s  3 8
2 4
1 2
0 1

 

Værdierne i ovenstående tabel lægges sammen, så der fås en værdi (en byte) som enheden vil kunne aflæse. Husk bare at hvert tal kun må optræde én gang, og at det ikke altid giver mening at lægge flere bits sammen.

Eksempel 1: Vi ønsker at MATRIX skal lyse 50% grønt i slukket tilstand

Indtast følgende værdier i en grafisk blokscene:

G: 127, W: 64

Ovenstående betyder at farven R:0, G: 127 og B:0 (grøn) skal lyse i tilstanden W: 64, altså når MATRIX enheden er slukket.

Eksempel 2: Vi ønsker at MATRIX skal blinke hurtigt rødt ved en direkte påvirkning

Indtast følgende værdier i en grafisk blokscene:

R: 127, W: 148

Hvordan kom vi så frem til 148?

Der er kun én kombination der giver 148 i følge Tabellen, og det er:

128 + 16 + 4 = 148

Oversat: Vi vil have Blink (bit #7=128), direkte styring (bit #4=16) og blinkfrekvens 0,4 s (bit #2=4).

I princippet kan værdien 16 udelades, da 0 også vil give direkte styring.

Vil vi have langsommere blink, kan vi lægge værdierne i bit #0-3 sammen til maksimalt 1+2+4+8=15 (1,5 s). Tilsammen kan de 4 værdier give alle hele tal fra 1-15.

HUSK: Den udvidede lysdiodestyring skal slås til

For at benytte sig af den udvidede lysdiodestyring som beskrevet overfor, skal konfigurationsparameter 10 sættes til 1.

Ved du ikke hvordan man sætter en konfigurationsparameter? Så læs her: