In Fibaro Home Center 2, Fibaro Home Center Lite, Konfigurationsparametre, Matrix ZDB, Matrix ZRB, Vejledninger

Som default lyser tangenterne med 5% styrke i slukket tilstand. Hvis der ønskes slukkede LED’er fx i soveværelset, kan dette indstilles med parametrene:

  • Konfigurationsparameter #23 for knap 1
  • Konfigurationsparameter #31 for knap 2
  • Konfigurationsparameter #39 for knap 3
  • Konfigurationsparameter #47 for knap 4

Det forudsættes at du ved hvordan man indstiller en konfigurationsparameter. Se vores vejledning om dette:

Trin:

1

Find Configuration afsnittet. Det er ligegyldigt hvilken EndPoint enhed der vælges, da konfigurationsparametrene er globale for hele MATRIX enheden.

2

I feltet Number indtastes 23 og feltet Desired value indtastes 0. Da parameter 23, 31, 39 og 47 er 4 byte parametre, skal Data Type feltet ændres til 4d.

3

Tilføj de tre næste parametre. Desired value sættes til 0 og Data Type ændres til 4d.

4

Klik på disketteikonet i højre side af billedet for at gemme konfigurationen i MATRIX.

Tast evt. F5 eller refresh for at få opdateret HC interfacet.

Lyset i MATRIX vil nu slukke næste gang en knap aktiveres.