In Dimmy, Fibaro Home Center 2, Fibaro Home Center Lite, Matrix ZDB, Matrix ZRB, Vejledninger, ZHC5010, ZIF5028

Når man ønsker at ændre indstillinger på et af Logic Groups produkter, så kan dette ofte ske med konfigurationsparametre (se i brugervejledningen for det gældende produkt om de forskellige typer af parametre). Tag fat i en vilkårlig logisk enhed, da konfigurationen gælder for hele produktet.

Hvis man f.eks. i MATRIX ZDB5100 ønsker at lyset i knap 1 skal følge status på lampen (i stedet for standardopsætningen, at den lyser i 5 sekunder) skal man sætte konfigurationsparameter 20 til værdien 1. Se hvordan:

Trin:

1

Først vælges en logisk enhed under menuen Enheder / Devices og der trykkes på skruenøglen:

2

Klik på fanebladet Advanced.

3

Rul ned ad siden – helt nederst er der en gruppe der heder Configuration.

4

Nederst i denne gruppe klikkes der på knappen Add Parameter, se ovenfor.

Herefter fremkommer der en linje hvor det er muligt at indstille en konfigurationsparameter.

I feltet Number indtastes 20 og feltet Desired value indtastes 1.

5

Og der klikkes på disketteikonet i højre side af billedet for at gemme konfigurationen i MATRIX:

Derefter vil konfigurationen blive overført til enheden, hvilket sker meget hurtigt, men man kan eventuelt se status i det lille logvindue øverst i billedet.

Nu sker der ofte det i HC, at den konfigurationsparameter man lige har indtastet ser ud til at være forsvundet, men det er blot HC der ikke får det vist rigtigt, så man kan bare trykke på F5 (på tastaturet), eller opdatér webside, så dukker konfigurationsparameteren op.

I dette eksempel vil MATRIX nu lyse blåt i knap 1, når lampen er tændt, og være slukket når lampen er slukket.