fbpx
 In Fibaro Home Center 2, Matrix ZDB, Matrix ZRB, Tilføj/fjern enhed, Vejledninger

For at indmelde MATRIX i HC (Home Center) vælges menuen Enheder på hjemmesiden i HC.

Trin:

1

I menuen til højre på siden klikkes der på teksten Add or remove devices/Tilføj eller fjern enheder

2

Derved fremkommer et skærmbillede, hvor man kan tilføje og slette forskellige typer enheder.

3

Herfra klikkes der på knappen Tilføj (markeret med rødt på ovenstående billede).

Derved fremkommer nedenstående dialogboks, hvor HC venter på, at Indmeldingsfunktionen i MATRIX bliver aktiveret.

4

Indmeldingsfunktionen i MATRIX aktiveres ved enten at trykke 1 gang på den midterste kontakt (normalt skjult af tangenten).

Når HC har modtaget indmeldingsmeddelelsen fra MATRIX, vil nedenstående dialogboks fremkomme, og HC vil indlæse information fra MATRIX, hvilket tager cirka 1–2 minutter.

5

Når indlæsningen er fuldført, bliver der spurgt, hvilken enhedstype der er tale om. Vælg ”Lighting”.

6

Derefter klikkes der igen på Enheder i hovedmenuen for at komme tilbage til listen over enheder.

MATRIX-enhederne kan ses i enhedsgruppen: Unassigned, hvilket er gruppen af enheder, der endnu ikke er blevet placeret i et rum.

Som ovenstående billede viser, består MATRIX af 11 enheder:

  • X.0 er Scene Controller-enheden (Endpoint 0). Den skal bl.a. bruges til at lave scener med.
  • X.1 – x.4 er de fire logiske remote-enheder (Endpoint 1–4), der repræsenterer de fire knapper.
  • X.5 er lysdæmper-enheden og den, der styrer den tilkoblede lampe (Endpoint 5).
  • X.0.1 repræsenterer RGB-dioderne på Endpoint 0, som svarer til knap 1 (baggrunden er, at Controllere, der ikke understøtter Multichannel-enheder, har en form for basisfunktionalitet – bagudkompatibilitet for gamle Z-Wave Controllere).
  • X.1.1, x.2.1., x.3.1 og x.4.1 anvendes til at styre RGB-dioderne i knap 1-4.
  • Rod-enheden vises ikke som default. Den repræsenterer hele MATRIX-enheden og indeholder alle associationsgrupperne. Det er den enhed, der er tilgængelig i systemer, som ikke understøtter Multi Channel. Det gør HC, og derfor kan man yderligere se 4 logiske enheder, der hver repræsenterer en kontakt og 4 logiske enheder, der repræsenterer lysdioderne i MATRIX. Hver logiske enhed indeholder kun de associeringsgrupper, der vedrører betjeningen af den tilhørende fysiske kontakt.

7

Nu kan enhederne blive placeret i det rum, de tilhører i HC. Det gøres ved at klikke på den lille skruenøgle, der findes i hjørnet på de enkelte enheder , hvorefter nedenstående billede fremkommer:

8

I højre side af ovenstående billede skal enheden navngives i feltet Name, og der kan vælges det rum, hvor den pågældende enhed er placeret (eller logisk hører til).

NB: Alle ændringer skal altid gemmes ved at klikke på disketteikonet i højre side af skærmbilledet:

9

Hvis man ønsker det, kan de fire logiske remote-enheder x.1-x.4 skjules, så de ikke forvirrer i billedet. Det gøres ved at klikke på skruenøglen på enheden og vælge fanebladet Advanced og derefter This device is hidden in the system. Dette gentages for hver af de fire enheder x.1, x.2, x3 og x.4. De kan altid findes frem igen ved at klikke på basisenheden i enhedstræet på en af de logiske enheder.

10

Når enhederne er navngivet og lagt i et rum, kan enhedstræet se sådan ud:

Og det pågældende rum kan eventuelt se sådan ud:

Som det ses, vises remote-enhederne ikke, da de blev markeret til at være skjult, og derfor er det kun syv logiske enheder, der nu er vist i brugerinterfacet.