fbpx
 In Vejledninger, ZHC5010

Denne tutorial beskriver, hvordan det er muligt at benytte ZHC5010 betjeningstryk for FUGA® installationer i en korrespondance-opsætning.

Der benyttes 2 stk. ZHC5010 betjeningstryk til at tænde og slukke for en lampe, der er tilsluttet den ene af ZHC5010’s relæudgange. Begge enheders lysdiodeindikeringer vil endvidere være fuldt synkroniseret.

Vejledningen er gældende for ZHC5010 firmware version 1.2.

Tilslutning af lampe til enhed A

Selvom lampen skal kunne styres fra begge ZHC5010-enheder, så tilsluttes lampen på helt normal vis til relæudgangen på den ene af ZHC5010-enhederne (enhed A).

Figur 1, enhed A

Enhed A kan nu tænde og slukke for lampen på trykknap 1, og lysdiode 1 indikerer tilstanden af lampen, tændt eller slukket (standardkonfiguration).

Tilslutning af enhed B

Den anden ZHC5010-enhed (enhed B) tilsluttes blot til elinstallationen på helt normal vis (den kan eventuelt også benyttes til at styre en anden lampe med knap 1).

 

Figur 2, enhed B

 

Associering af enhed B til enhed A

For at få enhed B til at tænde og slukke for lampen, der er tilsluttet enhed A, skal der foretages en associering fra enhed B til enhed A.

I dette eksempel ønsker vi at benytte knap 3 på enhed B til at styre lampen. Vi ønsker, at hver gang der trykkes på knap 3 på enhed B, skal lampen skifte tilstand, så hvis lampen er slukket, skal den tændes, og omvendt. Derfor benyttes der Binary Switch Toggle Set meddelelser, som netop medfører, at tilstanden for den pågældende kontakt skifter til det modsatte, hver gang denne type meddelelse modtages.

Associeringsgruppen for Binary Switch Toggle Set meddelelser er gruppe 5, og da det er knap 3, vi ønsker at benytte, skal den logiske enhed 3 (også kaldet endpoint 3) i enhed B associeres til at sende meddelelser til enhed A, knap 1. Derfor skal associeringsgruppe 5 indeholde adressen på enhed A, knap 1 (endpoint 1).

Nu vil lampen kunne tændes og slukkes fra enhed B – uden i forvejen at skulle kende den aktuelle tilstand i enhed A, da en Toggle meddelelse blot vil skifte den aktuelle tilstand.

 

Synkronisering af lysdiode i enhed B

For at holde lysdioden i enhed B, knap 3, opdateret så, når lampen er slukket, så er lysdioden slukket og omvendt – uanset hvilken enhed som lampen tændes eller slukkes fra, skal der anvendes en associering fra enheden, der styrer lampen, til de enheder, der ønsker at have deres lysdioder synkroniseret.

Til dette formål benyttes Basic Set meddelelser, som vil blive sendt med information om, lampen enten er tændt eller slukket. Så i associeringsgruppen til Basic Set meddelelser lægges adressen (adresserne) på den/de enheder, som skal have denne information.
I dette tilfælde lægges adressen på enhed B, knap 3 (endpoint 3) ind i associeringsgruppen.

VIGTIGT, VIGTIGT For at de to enheder ikke skal gå i ”selvsving”, så de kontinuerligt sender meddelelser til hinanden, skal videresend af modtagende meddelelser slås fra. Dette gøres ved hjælp af konfigurationsparametrene 23–26.

Så i dette tilfælde skal konfigurationsparameter 25 sættes til værdien nul (0).

Nu vil lysdioden ud for knap 3 i enhed B følge tilstanden af lampen, der bliver styret af relæet i enhed A, og lampen kan desuden tændes og slukkes fra knap 1 i enhed A og fra knap 3 i enhed B.