fbpx
 In Firmwareopdatering, Vejledninger

Denne vejledning beskriver, hvordan pc-applikationen FirmwareLoader Common kan anvendes til at opdatere firmware.

Alle Logic Groups Z-Wave produkter kan opdateres via trådløs .ota eller .otz overførsel.

For at kunne anvende programmet skal der benyttes en Z-Wave USB-adapter, der er kompatibel med Silicon Labs (tidligere Sigma Designs og Zensys) UZB-protokol.
Dette kan fx være en af følgende enheder:

  • Aeon Labs USB Adapter (Z-Stick) GEN5
  • Z-WAVE.ME USB Stick
  • Sigma Designs UZB USB Z-Wave Controller

BENYT IKKE EN USB ADAPTER DER BRUGES AF EN KØRENDE KONTROLLER, DA DEN VIL BLIVE NULSTILLET (SLETTET)!

NB. Når enheden firmware opdateres vil den blive nulstillet, dvs. at dens eksisterende konfiguration og tilknytning til Z-Wave netværket vil blive slettet. Enheden skal efterfølgende meldes ind i det oprindelige netværk igen.

Installation af programmet

Download  FirmwareLoaderCommon og pak zip-filen ud i en mappe på PC’en. Dette kan være en midlertidig mappe (f.eks. TEMP mappe), da filerne efterfølgende kan slettes når programmet er installeret.
Fra mappen køres programmet setup.exe. herefter installeres programmet ved at følge vejledningen på skærmen.
Installationsprogrammet vil placere programmet i Windows’ startmenu. Programmet kan findes igen til senere opdateringer ved en søgning efter ”Firmware loader common”.

Brug af programmet

Firmware Loader Common applikationen fører brugeren igennem de forskellige trin, der skal til for at kunne overføre firmwareopdateringen til enheden. Husk at downloade den ønskede .ota eller .otz fil.

Trin:

1

Vælg, hvilken COM-port USB-enheden skal sidde på. Her er valgt port 3.

2

Enheden identificeres ved at trykke på inkluderingsknappen én eller tre gange (se manualen for det gældende produkt). Herved bliver enheden slettet fra dens nuværende netværk.

3

Enheden skal meldes ind i Firmware Loader Common applikationens netværk, så man skal igen trykke på inkluderingsknappen.

4

Nu skal en firmwareopdatering af filtypen .ota eller .otz vælges fra en lokal placering. Husk at vælge format i rullemenuen.

Find firmwareopdateringer her.

5

Når en korrekt firmwareopdatering er valgt vil den nu blive overført til enheden, hvilket tager omkring 3 – 5 minutter.

Når applikationen er overført, vil enheden automatisk resette og er nu klar.

6

Man bør nu holde inkluderingsknappen inde i ca. 10 sekunder (indtil lysdioderne giver et kort blink) for at nulstille konfigurationsparametre og slette den fra Firmware Loader Common applikationens netværk.
Hvis overførslen af firmwaren til enheden af en eller anden årsag bliver afbrudt, vil dette ikke medføre nogen problemer, da applikationen lagres i et internt lager under overførslen. Først når den fulde applikation er overført, og det er verificeret, at den er overført korrekt (ved hjælp af en checksum), vil den blive skrevet ind i enhedens interne FLASH-hukommelse.